Участници ще бъдат представители на новосъздадените платформи Gledam.bg и 7arts, Филмира, ветераните в късометражното кино Кинематограф, и CinEd - конгломерат от 9 организации от цяла Европа, от Испания, до Литва, до България и тяхната платформа за европейско кино и кинообразователни дейности.

Дискусията ще се състои на 24 Юни, 10:00ч във Френския институт. Повече информация за събитието тук.

Модератор на събитието ще бъде д-р Мая Недялкова, специалист по транснационално кино, онлайн разпространение и тенденции в навиците на публиката. Тя е постдокторант в Oxford Brooks University и предметът на нейните проучвания са променящите се тенденции в кино-потреблението на българската публика в рамките на глобалните процеси в културата и икономиката.
Една от големите теми, която ще бъде засегната на събитието е маркетирането на кино. Бавният, но тенденциозен спад на публиката в киносалоните е проблем, за който вече никой не може да си затвори очите. Постепенното отмиране на регионалните кина, както и на тези в по-малките населени места и фалитът на кино „Арена”, тази институция на блокбъстъра определено показват точно това. Естествено е, че тенденциите на публиката не могат да бъдат единствената причина за обстоятелствата, но цялостната парадигма сочи за проблем в класическите практики за разпространение на информация и привличане на посетители.
Контраст на кината прави засиления интерес към VoD платформите и ръстът им в глобален мащаб. Този процес, по много естествен начин, се катализира от пандемията и както киносалните понасят тежък удар, платформите получават силен тласък. А сега на къде?

Другата тема, която ще засегнат е пиратството. Спадът на популярността и достъпността на платформите за открадната интелектуална собственост през последното десетилетие започва да се обръща. Огромният брой на стрийминг платформите подхранва този нов ръст, както и борбата на отделните платформи за ексклузивни права над съдържанието. Няколко проучвания стигат до точно това заключение – растящата фрагментация на съдържанието. С увеличението на броя на платформите, потребителите все по-рядко откриват любимите си предавания на една и съща платформа, съответно, са принудени да се сдобиват с абонамент за повече. Това, до скоро не беше огромен проблем, тъй като основните платформи бяха сравнително малко. Но откакто в глобален план през 2019 г. стартираха Disney Plus, Apple TV Plus, Now TV, YouTube TV, Mubi, Shudder, BFI Player, Crunchyroll, Hulu, BritBox, Peacock, нещата са различни. Същото се наблюдава и в България, в нейния относително малък пазар и наличието на над 10 български стрийминг платформи.

Едно от по-скорошните проучвания по темата е от 10 Септември, 2019, на „Сандвин”, за Глобалните Интернет Феномени.

Последната тема на събитието е за увеличаването на достъпът до киното в образователната система. От години наблюдаваме как с помощта на европейски фондове и най-искрени намерения и реформи, тя се бори сама със себе си, опитвайки се да разчупи консервативната парадигма, която води до изключително смесени резултати. Тук CinEd и Кинематограф имат думата, като организации, които от години полагат огромни усилия да предоставят филми и прожекции, дискусии и семинари в училищата, с цел да се стимулира критическо мислене и достъпът до култура в тези институции.
Какъв ще е резултатът, какво може да бъде постигнато и къде е мястото на стрийминг платформите в този разговор е една огромна тема, върху която се фокусира целия фестивал „Срещи на младото европейско кино”, особено след дигиталния тласък, който беше наложен от пандемията. Но, едно е сигурно, разговорът е наложителен и с постепенното навлизане на ваксините и привидното затишие на пандемията идва в много точен момент.

автор
Денис Българанов