Основната цел на киноклубовете е участващите да се въведат в образователния аспект на киното, да се изгради нужната сетивност и понятиен апарат за упражняването на критично мислене, както и да се засегнат актуални теми и проблематика. Така ще се даде възможност на бъдещите студенти да се ориентират по-добре в предстоящото им съзряване като възрастни хора и граждани в информационно пренаситеният съвременен свят. Проекта се опитва не просто да доближи късото кино до подрастващите, но и да привлече подрастващите към киносалоните, където филмите оказват своето пълно въздействие, за разлика от все по-разрастващата се тенденция да се гледат на лаптопи и телефони.

Прожекциите и дискусиите отново ще се водят от младия режисьор Йордан Михайловски, а селекциите на филми са подбрани от редакторите на платформата „Кинематограф“ в сътрудничество с режисьора и аниматор Димитър Димитров-Анимитер.
тази публикация е изготвена съвместно с нашия партньор
   https://atrakcia.bg/article/2-reaktsiya/3238