СТАРТИРАЙТЕ КИНОКЛУБ

първа стъпка възрастова група

работилница

7-14г

Практически занимания, ориентирани към по-малките ученици.
  научете повече
 
ИЗБЕРЕТЕ

киноклуб

14-18г

Кино и дебат по теми, интересни и важни за по-големите ученици.
  научете повече
 
ИЗБЕРЕТЕ

Киноклуб София

14-18г

с подкрепата
на Столична община